Vejledende Priser for Villahaver                  
                       
Bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, samt dræbersnegle på et område op til 1500 m2        
ved brug af Fosforbrinte (giftgas) samt med muldvarpe fælder.            
                       
Startpris med 1 gratis tilkaldelse hvis der kommer nye skud inden for 7 dage       750.- kr.
Statsafgift                 400.- kr.
I alt                   1150.-  kr.
                       
Startpris muldvarpesakse               750.-  kr.
Anvendes der muldvarpesakse skal der i  tillægges               
 bergnes 2 ekstra besøg af 250.- kr              500.- kr.
I alt                   1250.- kr.
                       
Ekstra besøg til mulvarpesakse               250.- kr.
                       
3 Bokse til dræbersnegle                750.- kr
                       
                       
Sæsonabonnemt                    
                       
1 Besøg  med 1 gratis tilkaldelse hvis der kommer nye skud inden for 7 dage          
samt 2 tilkaldelser efter behov               1200.- kr.
Statsafgift                 800.- kr.
                    2000.- kr.
                       
Besøg med fri tilkaldelse (max hver 14 dag)             3000.- kr
Statsafgift                 1250.- kr.
I alt                   4250.- kr.
                       
Kørsel (gælder alle besøg) ud over 30 km fra Horsens til Destinsationen pr. km.     10.-  kr
                       
Behandling starter når temperaturen i jorden er over 6 grader til den er under        
                       
Der gives ingen garanti for fjernelse af skadedyr Muvarpe og Mosegrise.      
Hvis ikke nabolaget også behandles.              
                       
Behandlingen betales Kontant inden den udføres      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Tilbage til konsulentbistand